Ovo je Srbija

U toku je novi konkurs za prekvalifikaciju u IT sektoru. Obuka za 775 kandidata u deset gradova u Srbiji.