Poremećaji u mobilnoj telefoniji širom sveta

London, Tokio - Korisnici mobilnih telefona u raznim delovima sveta su se suočili sa gubitkom signala, nestankom podataka i nemogućnošću glasovne ili SMS komunikacije zbog poremećaja koji su pogodili mnoge telekomunikacione operatere. Britanski operater mobilne telefonije, kompanija O2, saopštila je da je problem sa softverom kod eksternog dob...