Intervju Hrvoje Klasić: Prošlost se koristi kao oružje

Drugačiji odnos prema prošlosti nešto je što nam je svima potrebno. Svima je jasno da je od 1945. do devedesetih narativ o prošlosti bio ideologiziran, selektivan i tendenciozan. Neke stvari su se prenaglašavale, neke prećutkivale.