Svjetske građevine koje privlače pažnju zbog zanimljive arhitekture

U različitim dijelovima svijeta postoje zgrade sa zanimljivom arhitekturom, koje su nerijetko i simboli grada i zemlje u kojoj se nalaze.