Vizual koji nas vodi u budućnost

Vizualni identitet za futurološku konferenciju u realnom vremenu i u izravnoj vezi s komunikacijom na Twitteru gradi i razgrađuje viziju budućnosti.