Računari transformesi

Razlike između računara i mobilnih uređaja su sve manje i manje.