Moji filmovi služe tome da se gledalac oseti neprijatno - Kultura - Dnevni list Danas

"Ja sam pre svega posmatrač. Posmatram ljude, gledam ih i tražim ono što i mene emotivno dotiče i interesuje. Ali ne zanima me pojedinac, već čitavo društvo.