Filip Bulatović iz Njujorka pravo za klavir Kolarca - Kultura - Dnevni list Danas

Filip Bulatović, jedan od najistaknutijih srpskih džez pijanista i kompozitora, po dolasku iz Njujorka, svetske košnice džeza, održaće koncert sa svojim triom pred Beograđanima na sceni Kolarčeve zadužbine sutra u 20 sati.