Eufemizacija i populizacija uzurpacije penzija - Lični stavovi - Dnevni list Danas

Penzija se, kao i zarada, stiče na osnovu zakona, radom. Zato i spada u imovinska prava čije mirno uživanje jemči Ustav.