Da li đaci srednjih stručnih škola smeju da misle? - Lični stavovi - Dnevni list Danas

Reforma u gimnazijama širom Srbije počeće da se sprovodi u novoj školskoj 2018/2019. godini.