Ako Srbija čuva leđa Evropi...

- Ako je tzv. Kosovo priznata država od najmoćnijih zemalja, zašto da ne formira svoju vojsku?