Evo zbog čega očevi snose ogromnu odgovornost na sliku koju djeca imaju o Bogu, Crkvi i autoritetu

Ako se ponašamo proizvoljno, nepravedno i nasilnički, ako dijete discipliniramo radi svojih vlastitih sebičnih ciljeva, ono će se brzo pobuniti. A ta djetetova pobuna možda se ne će zaustaviti samo na pobuni protiv roditeljskog autoriteta, nego se može pretvoriti u pobunu protiv svih autoriteta. Treba spomenuti ogromnu odgovornost koju mi kao...