"Rešile smo da se istina sazna, po svaku cenu"

Iako postoji još od vremena kada je čovek počeo organizovano da obavlja neku delatnost u okviru grupe, tek 80-tih godina mobing je dobio definiciju.