Opel gleda u budućnost – nemački, pristupačan, uzbudljiv

Dok Opel radi na tome da postane visoko efikasna automobilska kompanija u okviru PSA grupe, takođe se fokusira i na jačanje i razvoj.