Da li su nam zaista potrebni hiperautomobili

Odgovor na to da li su nam potrebni hiperautomobili, glasi „ne“...